مراسم اهداء احکام و مدال های قهرمانی مسابقات شطرنج رده سنی استانمراسم اهداء احکام و مدال های قهرمانی مسابقات شطرنج رده سنی استان در مورخ ۱۸ مردادماه ، روز چهارشنبه ساعت ۱۶:۳۰ لغایت ۱۸ در محل هیئت شطرنج شهرستان شهرکرد برگزار گرديد.شایان ذکر است در این مراسم از همه مربیان و داوران و اعضای هیئت شطرنج شهرستان شهرکرد و افرادی که جهت ساخت تابلو، لگو ارسال نمودند قدر دانی گرديد .
مراسم اهداء احکام و مدال های قهرمانی مسابقات شطرنج رده سنی استان
مراسم اهداء احکام و مدال های قهرمانی مسابقات شطرنج رده سنی استان
مراسم اهداء احکام و مدال های قهرمانی مسابقات شطرنج رده سنی استان
مراسم اهداء احکام و مدال های قهرمانی مسابقات شطرنج رده سنی استان
مراسم اهداء احکام و مدال های قهرمانی مسابقات شطرنج رده سنی استان
مراسم اهداء احکام و مدال های قهرمانی مسابقات شطرنج رده سنی استان
مراسم اهداء احکام و مدال های قهرمانی مسابقات شطرنج رده سنی استان


جلسه هم اندیشی روسای هیئت های شهرستان با هیئت استان


جلسه هم اندیشی روسای محترم هیئت های شهرستان با هیئت استان در مورخ ۹۶/۱/۲۰ (ارائه عملکرد سال قبل و برنامه ریزی برای سال جدید)
 جلسه هم اندیشی روسای  هیئت های شهرستان با هیئت استان
 جلسه هم اندیشی روسای  هیئت های شهرستان با هیئت استان

 جلسه هم اندیشی روسای  هیئت های شهرستان با هیئت استان
 جلسه هم اندیشی روسای  هیئت های شهرستان با هیئت استان


مسابقات جام رمضان بروجن

مسابقات جام رمضان با حضور 25 نفر در 5 دور به روش سوئیسی در تاریخ های 12 و 19 خرداد در هییت شطرنج بروجن برگزار گردید که در پایان به نفرات برتر حکم قهرمانی و جوایز اهدا شد

مسابقات جام رمضان بروجن


نخستین جلسه برنامه ریزی سال ۱۳۹۶

علی حسین نظری:
نخستین جلسه برنامه ریزی سال ۱۳۹۶هییت شطرنج استان چهارمحال وبختیاری باحضور هییت رییسه شطرنج استان ومسولین هییت های شطرنج شهرستان های استان در خانه شطرنج اندیشه شرکرد برگزار گردید.
دراین جلسه که با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد ابتدا رییس هییت شطرنج استان گزارشی از عملکرد این هییت درسال ۱۳۹۵ارایه نمودند. ودر این گزارش ضمن اشاره به دوره های آموزشی اجرا شده ومسابقات انجام شده به صورت ریتد(به ویژه مسابقات قهرمانی استان, مسابقات رده های سنی ,مسابقات جام یلداومسابقات لیگ استان) وضعیت شطرنج استان را روبه رشد خواند واظهار امیدواری کرد که با همکاری همگان به ویژه خانواده های محترم بازیکنان رده های سنی در آینده نزدیک شطرنج استان به جایگاه شایسته خود دست یابد.
پس از آن حضار محترم حاضر درمجلس دیدگاهها ونظریات خویش را مطرح نمودند که در مجموع با توجه به تجربیات حاصله خواستار همکاری بیشتر برای بهبود جایگاه شطرنج استان شدند.
دراین جلسه پس از کسب نظریات حضار مصوباتی از جمله برنامه ریزی برای مدیریت اعزام ها,برگزاری بیشتر مسابقات ریتد,وتامین امکانات موردنیاز مورد تاکید قرار گرفت.
درپایان جلسه از سوی هییت استان هدایایی به همه شرکت کنندگان محترم تقدیم گردید.

نخستین جلسه برنامه ریزی سال ۱۳۹۶
نخستین جلسه برنامه ریزی سال ۱۳۹۶
نخستین جلسه برنامه ریزی سال ۱۳۹۶
نخستین جلسه برنامه ریزی سال ۱۳۹۶


برگزاری مسابقات سریع آزاد شطرنج در بروجن

هییت شطرنج شهرستان بروجن مسابقات سریع آزاد شطرنج رادرتاریخ های26 و 27 اسفند95
در مجموعه تربیت بدنی این شهرستان درسالن شطرنج
باحضور 53 نفرشطرنج باز ازاستان های چهارمحال وبختیاری واصفهان برگزارنمود.
تعداد شرکت کنندگان این مسابقات بانو ان23 نفر و آقایان 30 بودند.
داوری این نسابقات را آقای نبئی ، خانم شبانیان، آقای ضیاء، خانم منتظری، آقای کریمی به عهده داشتند.
درپایان از برگزیدگان این مسابقات باهدای حکم وجوایز نقدی تقدیر گردید
نفر اول محمد سهرابپور
نفر دوم جواد شریفی
نفرسوم مصطفی رحیمی
نفر اول زیر 10 سال امیر حسین کریمزاده
نفر اول زیر14 سال ابوالفضل رییسی


برگزاری مسابقات سریع آزاد شطرنج در بروجن
برگزاری مسابقات سریع آزاد شطرنج در بروجن
برگزاری مسابقات سریع آزاد شطرنج در بروجن
برگزاری مسابقات سریع آزاد شطرنج در بروجن
برگزاری مسابقات سریع آزاد شطرنج در بروجن
برگزاری مسابقات سریع آزاد شطرنج در بروجن
برگزاری مسابقات سریع آزاد شطرنج در بروجن
برگزاری مسابقات سریع آزاد شطرنج در بروجن


ومین دروه مسابقات ریتد لیگ برتر شطرنج استان چهارمحال وبختیاری روز جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ به پایان رسید.

دومین دروه مسابقات ریتد لیگ برتر شطرنج استان چهارمحال وبختیاری روز جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ به پایان رسید.
دراین مسابقات که باحضور ۱۴تیم از سراسر استان از بهمن ناه تاکنون ادامه داشت ,تیم های اول تا سوم به ترتیب زیرمعرفی شدند.

تیم باشگاه ۶۴شهرکرد مقام اول
تیم وحدت۱گوجان شهرستان فارسان مقام دوم
تیم نوجوانان ۱ باشگاه ۶۴ مقام سوم را به دست آوردند.

در این دوره از مسابقات برترین های بانوان و رده های سنی نیز انتخاب ومعرفی شدند.

خانم پریسا همتیان بانوی برتر
آقای امیرحسین کریمزاده رتبه برتر زیر ده سال
آقای محمدصالح شریفی رتبه برتر زیر ۱۴سال
آقای محمدحسین بیگی رتبه برتر زیر ۱۶سال معرفی شدند
همچنین در این مسابقات به نفرات اول هر میز به شرح زیر معرفی گردیدند.
نفر اول میز یک: چنگیز رضایی
نفر اول میز دو: سجاد خدادادی
نفراول میز سه: محمدجوادطاهری
نفر اول میز چهار: پریسا همتیان
نفر اول ميز پنج: عباسقلی جهانبای
علاوه بر تیم های برتربه همه ی برگزیدگان جوایز نقدی واحکام قهرمانی اهدا گردید.
سرداور.این مسابقات خانم مهرنوش انصاری بود که باهمکاری خانم صالحپور وخانم طالبی وآقای امیدیان وآقای راکی این مسابقات را داوری نمودند.


دومین دوره مسابقات لیگ برتر شطرنج استان امروز۲۹بهمن۱۳۹۵درشهرکرد آغاز شد.

علی حسین نظری رییس هییت شطرنج استان در مصاحبه با خبرنگار صدا وسیمای مرکز استان چهارمحال وبختیاری گفت:لیگ برترشطرنج که باحضور۱۲,تیم از سراسر استان امروز آغاز پردید به مدت ۴هفته تا۲۰اسفند ادامه خواهد داشت و درمجموع تعداد۶۰نفر ازرده های سنی ۸سال به بالا ،بانوان وپیشکسوتان تابالای۶۵سال دراین دوره ازمسابقات حضور دارند.
نظری افزود این مسابقات به صورت ریتد و زیر نظر فدراسیون جهانی شطرنج(فیده) توسط سرداوری ازاستان ،خانم مهرنوش انصاری، وهمکاری داوران خانم ها صالحپور وطالبی وآقایان راکی وامیدیان برگزار می شود که درپایان مسابقات به تیم های برتر اول تاسوم ونفرات برتر بانوان ورده های سنی مشخص جوایز نقدی وحکم ومدال اعطا می گردد.
ربیس هیت شطرنج استان حضور مستمر شطرنج بازان استان به ویژه رده های سنی را درمسابقات منطقه ای وملی ونیز افزایش ریتینگ (درجه بین المللی آنان) وبرگزاری مسابقات ریتد در استان را از علایم ونشانه های رشد شطرنج استان در سال های اخیر دانست.

ایشان همچنین افزودند :برای شکوفایی استعدادها ورسیدن شطرنج استان به جایگاه شایسته خویش نیاز به سرمایه گذاری وحمایت بیشتر مسولین است.

هییت شطرنج استان چهارمحال بختیاری درسال ۱۳۹۵چهار دوره مسابقات ریتد برگزار نموده است.

دومین دوره مسابقات لیگ برتر شطرنج استان امروز۲۹بهمن۱۳۹۵درشهرکرد آغاز شد.
دومین دوره مسابقات لیگ برتر شطرنج استان امروز۲۹بهمن۱۳۹۵درشهرکرد آغاز شد.
دومین دوره مسابقات لیگ برتر شطرنج استان امروز۲۹بهمن۱۳۹۵درشهرکرد آغاز شد.


نفرات رده ی سنی 8 سال و 10 سال در مسابقات جام همت شهرضا


-زیر 8 سال
1.مهدی عابدی فر
2.ونداد حاجی بابایی
3.دانیال چاووشی
-زیر 10 سال
1.آرین اعتمادی
2.محمد حسین کیانی
3.محمد یاسین دهقان
نفرات رده ی سنی 8 سال و 10 سال در مسابقات جام همت شهرضا
نفرات رده ی سنی 8 سال و 10 سال در مسابقات جام همت شهرضا
نفرات رده ی سنی 8 سال و 10 سال در مسابقات جام همت شهرضا


کسب مقام دوم رده سنی زیرده سال پسران توسط

به نام خدای بزرگ
کسب مقام دوم رده سنی زیرده سال پسران توسط آقای محمد حسین کیانی
درمسابقات جام شهیدهمت شهرضا وموفقیت همه بازیکنان رده سنی استان که در این مسابقات که امتیازات خوبی به دست آوردند و ریتینگ خودرانیز افزایش دادند.
آقایان :


ابوالفضل رییسی
lحمدصالح شریفی
محمدرفیعی
حسین کریمزاده
حسین کیانی
خبر خوش این پیروزی ها را که موجب ایجاد بارقه های امید بیشتر دربین شطرنج بازان استان گردید، به عنوان مقدمه ای برای پیروزی های بزرگ بعدی به این عزیزان و خانواده محترمشان و نیزجامعه شطرنج استان چهارمحال و بختیاری تبریک میگوییم.
موفقیت هایی بیشتر را برای همه آنان در تمام مراحل زندگی آرزومندیم.


خبر چون پتک سنگین بود...

سم الله الرحمن الرحیم
اناللله وانا الیه راجعون

خبرناگهانی درگذشت بزرگ مردی ازتبار انقلابیون،مجاهدخستگی ناپذیرانقلاب اسلامی،حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی،ملت ایران ودرستدارانش رادربهت واندوه فروبرد.
هاشمی رفسنجانی سیاستمداری کهنه کار وانقلابی مردمداری بود که به عنوان یارصادق وهمراه همیشگی امام خمینی(ع) ومقام معظم رهبری با پذیرش مسولیت های خطیرگوناگون توانست تجربه شصت ساله انقلابیگری وساستمداری خودرابرای عبور کشتی انقلاب ازکوران حوادث به کار گیرد.
این ضایعه بزرگ را به محضر ملت غیور ایران،مقام معظم رهبری،وبیت شریف ایشان تسلیت عرض می نماییم واز خدای بزرگ می خواهیم فقدانش رابرای ملت ایران جبران نموده وروح بلندش را با اولیای الهی ورهبر کبیرانقلاب دربهشت برین هم نشین گرداند.

هییت شطرنج استان چهار محال وبختیاری

خبر چون پتک سنگین بود...
قبلی بعدی
بالا