مسابقات دانش آموزان بخش لاران

مسابقات دانش آموزان بخش لاران
مسابقات دانش آموزان بخش لاران


این مسابقات در سه مقطع ابتدایی .متوسطه اول و متوسطه دوم با هدف استعداد یابی رده های سنی برگزار گردید که در پایان به نفرات برتر هر مقطع حکم ومدال اهدا گردید


جلسه هیئت رئیسه شطرنج استان با مدیرکل ورزش وجوانان


جلسه هیئت رئیسه شطرنج استان چهارمحال وبختیاری با جناب آقای حمیدکریمی مدیرکل ورزش وجوانان استان چهارمحال وبختیاری

ساعت11روز دوشنبه مورخ 96/10/26

آقای نظری رئیس هیئت شطرنج استان به اتفاق برخی همکاران وروئسای هیئت شطرنج شهرستان ها با آقای کریمی مدیرکل جدید ورزش وجوانان استان دیدار کردند.
دراین جلسه پس ازمعرفی حضار ابتدا آقای نظری ضمن تبریک انتصاب آقای کریمی گزارشی از وضعیت شطرنج استان و نقاط قوت وضعف آن ارائه نمود سپس آقای کریمی ضمن خوشامد به حضار وتشکر از آنان اظهار امیدواری نمود که درتوسعه همگانی هرچه بهتراین ورزش ارزشمند زمینه بیشتری برای حضورقهرمان درسطوح بالاتر باشیم.
وی توجه ورزش شطرنج را زمینه ای مناسب برای موفقیت درزندگی روزمره دانست.
جلسه هیئت رئیسه شطرنج استان با  مدیرکل ورزش وجوانان
جلسه هیئت رئیسه شطرنج استان با  مدیرکل ورزش وجوانان
جلسه هیئت رئیسه شطرنج استان با  مدیرکل ورزش وجوانان
جلسه هیئت رئیسه شطرنج استان با  مدیرکل ورزش وجوانان
جلسه هیئت رئیسه شطرنج استان با  مدیرکل ورزش وجوانان


اتمام دوره آموزشی مربیگری درجه۳شطرنج

دوره آموزشی مربیگری درجه۳شطرنج که #ازتاریخ۶دیماه دراستان چهارمحال وبختیاری به میزبانی هیئت شطرنج شهرستان فارسان وباحضوراستادایرج صباح (مربی فیده)آغازشده بود
#امروزشنبه۹دیماه
#ساعت۳۰_۱۶
پس ازبرگزاری آزمون به پایان رسید
درمراسم اختتامیه این دوره که #تعداد۲۸نفر شرکت کننده داشت

آقای نظری رئیس هیئت شطرنج استان چهارمحال وبختیاری

آقای رضایی ریاست اداره ورزش وجوانان شهرستان فارسان

آقای عزیزیان رئیس شورای شهرشهرستان فارسان
حضوریافتندواززحمات استادصباح مدرس محترم دوره وتلاش های آقای بهنام حیدری رئیس هیئت شطرنج شهرستان فارسان به عنوان برگزارکننده دورتقدیربه عمل آوردند
اتمام دوره آموزشی مربیگری درجه۳شطرنج
اتمام دوره آموزشی مربیگری درجه۳شطرنج

دوره مربیگری درجه ۳ به میزبانی استان چهار محال و بختیاری شهرستان فارسان
ششم لغایت دهم دی ماه با تدریس استاد "ایرج صباح"


مراسم اهداء احکام و مدال های قهرمانی مسابقات شطرنج رده سنی استانمراسم اهداء احکام و مدال های قهرمانی مسابقات شطرنج رده سنی استان در مورخ ۱۸ مردادماه ، روز چهارشنبه ساعت ۱۶:۳۰ لغایت ۱۸ در محل هیئت شطرنج شهرستان شهرکرد برگزار گرديد.شایان ذکر است در این مراسم از همه مربیان و داوران و اعضای هیئت شطرنج شهرستان شهرکرد و افرادی که جهت ساخت تابلو، لگو ارسال نمودند قدر دانی گرديد .
مراسم اهداء احکام و مدال های قهرمانی مسابقات شطرنج رده سنی استان
مراسم اهداء احکام و مدال های قهرمانی مسابقات شطرنج رده سنی استان
مراسم اهداء احکام و مدال های قهرمانی مسابقات شطرنج رده سنی استان
مراسم اهداء احکام و مدال های قهرمانی مسابقات شطرنج رده سنی استان
مراسم اهداء احکام و مدال های قهرمانی مسابقات شطرنج رده سنی استان
مراسم اهداء احکام و مدال های قهرمانی مسابقات شطرنج رده سنی استان
مراسم اهداء احکام و مدال های قهرمانی مسابقات شطرنج رده سنی استان


جلسه هم اندیشی روسای هیئت های شهرستان با هیئت استان


جلسه هم اندیشی روسای محترم هیئت های شهرستان با هیئت استان در مورخ ۹۶/۱/۲۰ (ارائه عملکرد سال قبل و برنامه ریزی برای سال جدید)
 جلسه هم اندیشی روسای  هیئت های شهرستان با هیئت استان
 جلسه هم اندیشی روسای  هیئت های شهرستان با هیئت استان

 جلسه هم اندیشی روسای  هیئت های شهرستان با هیئت استان
 جلسه هم اندیشی روسای  هیئت های شهرستان با هیئت استان


مسابقات جام رمضان بروجن

مسابقات جام رمضان با حضور 25 نفر در 5 دور به روش سوئیسی در تاریخ های 12 و 19 خرداد در هییت شطرنج بروجن برگزار گردید که در پایان به نفرات برتر حکم قهرمانی و جوایز اهدا شد

مسابقات جام رمضان بروجن


نخستین جلسه برنامه ریزی سال ۱۳۹۶

علی حسین نظری:
نخستین جلسه برنامه ریزی سال ۱۳۹۶هییت شطرنج استان چهارمحال وبختیاری باحضور هییت رییسه شطرنج استان ومسولین هییت های شطرنج شهرستان های استان در خانه شطرنج اندیشه شرکرد برگزار گردید.
دراین جلسه که با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد ابتدا رییس هییت شطرنج استان گزارشی از عملکرد این هییت درسال ۱۳۹۵ارایه نمودند. ودر این گزارش ضمن اشاره به دوره های آموزشی اجرا شده ومسابقات انجام شده به صورت ریتد(به ویژه مسابقات قهرمانی استان, مسابقات رده های سنی ,مسابقات جام یلداومسابقات لیگ استان) وضعیت شطرنج استان را روبه رشد خواند واظهار امیدواری کرد که با همکاری همگان به ویژه خانواده های محترم بازیکنان رده های سنی در آینده نزدیک شطرنج استان به جایگاه شایسته خود دست یابد.
پس از آن حضار محترم حاضر درمجلس دیدگاهها ونظریات خویش را مطرح نمودند که در مجموع با توجه به تجربیات حاصله خواستار همکاری بیشتر برای بهبود جایگاه شطرنج استان شدند.
دراین جلسه پس از کسب نظریات حضار مصوباتی از جمله برنامه ریزی برای مدیریت اعزام ها,برگزاری بیشتر مسابقات ریتد,وتامین امکانات موردنیاز مورد تاکید قرار گرفت.
درپایان جلسه از سوی هییت استان هدایایی به همه شرکت کنندگان محترم تقدیم گردید.

نخستین جلسه برنامه ریزی سال ۱۳۹۶
نخستین جلسه برنامه ریزی سال ۱۳۹۶
نخستین جلسه برنامه ریزی سال ۱۳۹۶
نخستین جلسه برنامه ریزی سال ۱۳۹۶
قبلی بعدی
بالا